Lezingen

Sinds 2007 geef ik regelmatig lezingen voor 2 tot 2.000 mensen en 12+ jaar. Door mijn jarenlange ervaring & opleiding kan een ik lezing volledig afstemmen op het gewenste onderwerp, doel, boodschap en publiek.

Voorbeelden van onderwerpen: bipolaire stoornis, persoonlijkheidsproblematiek, (jeugd)trauma, zelfbeschadiging, suïcidaliteit, longcovid.

Het kan ook breder getrokken worden naar armoede, WMO, opname, medicatie, behandeling, benadering, herstelvisie, psychiatrie in het algemeen, psychosociale problemen in het algemeen.

Ook geef ik gastlessen aan jongeren (12-25). Zie hieronder voor thema’s.

Mijn indrukwekkende levensverhaal geeft de garantie de aandacht van het publiek vast te houden. Door mijn gedegen training kan ik elementen inzetten voor het doel van de opdrachtgever. Velen gingen je voor.

Als ervaringsdeskundige werk ik niet alleen vanuit eigen ervaring, maar ook vanuit ervaringen van anderen, theoretische kennis en praktische vaardigheden. Altijd vanuit nuance, verbinding en destigmatiserend.

Opdrachtgevers:

 • De Nederlandse GGZ
 • Politie
 • Mensenbieb
 • Hogeschool Leiden
 • Lumen Holland Rijnland
 • GGz Informatiepunt (nu Lumen)
 • Stichting ZON (nu Lumen)
 • Wij zijn Mind
 • Suïcidepreventiestichting
 • Stichting 113
 • gemeente Voorschoten, Teylingen, Katwijk, Leiden, Noordwijk(erhout)
 • NVG (Nederlandse vereniging van gemeenten)
 • GGz Rivierduinen
 • Het Rode Kruis
 • Diverse MBO-scholen
 • College van de Rechten van de Mens
 • ministerie van VWS
 • minister Klink
 • en nog velen anderen…

Meer informatie of een vrijblijvende offerte? Mail: info@lonnekeslevensdans.nl

Lonneke’s Levensdans
kvk-nummer: 81167784
btw-nummer: NL003537907B33* Lonneke’s Levensdans is op dit moment niet BTW-plichtig

Gastlessen

 • De van Gogh lezing: Vincent was een krankzinnig goede schilder, die tegelijkertijd ook echt krankzinnig was. Hij leed waarschijnlijk net als ik aan een bipolaire stoornis en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Ik leg paralellen tussen mijn leven en het zijne. Thema’s kunnen zijn: suïcidaliteit, depressie, psychose (geen eigen ervaring, wel kennis), opname, stigma. Maar ook een boodschap van hoop. Ik leef nog wel. Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Waarom sta ik midden in de maatschappij? We luisteren naar het lied Vincent (versie André van Duin) en kijken naar de schilderijen.
 • Tea for ten: Tafels en stoelen aan de kant, kleedjes op de grond. Ik neem koekjes, thermosflessen, bekertjes en mijn theedoos mee. In anderhalve minuut introduceer ik het (door de school gevraagde) thema en kom maar op met die vragen. De leerlingen worden verdeeld in drie groepen. Als er meer tijd is, kunnen dit kleinere groepjes worden. Er is zeker ook ruimte voor de leerlingen om eigen ervaringen in te brengen. Na 10 minuten wordt er gewisseld waarna de rest van de les gebruikt kan worden om na te bespreken. 
 • Spelletjes: We gooien de kaartjes van de het spel ‘Een steekje los’ op een hoop. Vervolgens trekken we kaartjes en zien we wel waar we terecht komen. De vragen zijn een garantie om openheid te creëren. Van tevoren maak ik een selectie welke kaartjes handig zijn, afhankelijk van de opdracht die de school me geeft. 
 • Kut-dagen: We pakken mijn zeer uitgebreide signaleringsplan erbij. Ik heb namelijk een heel uitgebreid plan gemaakt om ervoor te zorgen dat een slechte dag geen ziekteperiode wordt. Wat helpt mij, wat zie ik aan mezelf, wat ziet de ander en wat kan de ander doen? Dat zijn de centrale vragen hierin. En hoe zit dat nou bij jou? Aan het einde van de les hebben alle leerlingen hun eigen mini-signaleringsplan om kut-dagen te overleven.  
 • Diagnoses: Wil je alle details van de bipolaire stoornis of persoonlijkheidsstoornis weten? Ik kom met een mooie PowerPoint of Prezi en leg het stap voor stap uit. Het kan ook gaan over suïcidaliteit. Hoe ziet dat er bij mij uit en wat heeft mij geholpen deze te overwinnen? Of opname. Waarom gebeurt dit, hoe ziet een afdeling en je dagelijks leven er dan uit? Uiteraard is er veel ruimte voor vragen. Deze lezing is ook geschikt voor grote groepen. 
 • Voorlezen uit eigen werk: De school kiest 2 of 3 blogs uit. Uit mijn boek of van mijn website. Ik lees ze voor (tenzij de leerlingen het hebben voorbereid), vertel de achtergrond van het blog en waarom ik hem heb geschreven. De leerlingen mogen vragen stellen, maar ook vertellen welke gevoelens dit bij hen losmaakt. Na de gastles wordt dit nabesproken. Ik stuur van tevoren een exemplaar van mijn boek voor de schoolbibliotheek en geef toestemming om de gebruikte blogs te kopiëren en te gebruiken in de lessen, voor of na de lezing.  Deze lezing is ook geschikt voor grote groepen.
 • Keuze van de school: Ik ben zeer flexibel in mijn lezingen en kan daardoor voldoen aan bijna alle wensen van de school. Dus heb jij een subliem idee voor een gastles? Ik hoor het graag. Hiervoor reken ik wel extra voorbereidingstijd. 
 • Gatekeeper: Hebben docenten of leerlingen de gatekeeper- of de Ik-zie-je-training van Stichting 113 gevolgd en willen ze eens oefenen op een echt suïcidaal persoon? Ik kom graag langs om alle casussen die ik ken uit te proberen. Ongemakkelijke momenten zijn gegarandeerd, maar ook veel lol.