Lezingen

Sinds 2007 geef ik regelmatig lezingen voor 2 tot 2.000 mensen en 12+ jaar. Door mijn jarenlange ervaring & opleiding kan een ik lezing volledig afstemmen op het gewenste onderwerp, doel, boodschap en publiek.

De lezingen hebben altijd als kapstok onderwerpen die raken aan mijn ervaringsdeskundigheid. Het doel van de lezing is daarbij leidend. Ook zal de lezing altijd werken vanuit destigmatisering en verbinding. Ik spreek niet om te shockeren (tenzij dat bewust het doel is).

Ik heb een grote voorliefde om op een verbindende manier samen te werken met iemand met een meer theoretische invalshoek, maar ik heb zelf inmiddels ook een grote theoretische kennis.

Ik werk vanuit ervaringskennis. Dit betekent dat ik ook andermans ervaringen & literatuur meeneem in mijn persoonlijke verhaal. Ik sta er dus niet alleen namens mezelf, maar namens ‘Mijn Mensen’: andere mensen die ongeveer hetzelfde probleem hebben.

Voorbeelden van onderwerpen: bipolaire stoornis, persoonlijkheidsproblematiek, (jeugd)trauma, zelfbeschadiging, suïcidaliteit, longcovid. Maar je kunt het ook breder trekken naar armoede, WMO, opname, medicatie, behandeling, benadering, herstelvisie, psychiatrie in het algemeen, psychosociale problemen in het algemeen.

Tarieven

Op dit moment gebruik ik de inkomsten van Lonneke’s Levensdans voor bijscholing en aanschaf apparatuur. De genoemde prijzen zijn minimumprijzen.

Voordracht/levend boek: 35 euro per (les)uur.
Gastles/lezing (<35 deelnemers): 35 euro per (les)uur, 30 euro per voorbereiding.
Lezing (>35 deelnemers): 50 euro per (les)uur, 30 euro per voorbereiding
Lezing bij (werk)conferentie of congres: 500 euro (inclusief: 1 tot 2 voorbereidende gespreken, voorbereiding van het praatje, hele dag/dagdeel actief aanwezig)

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten.
Voor idealistische instellingen en bij activiteiten rondom suïcidepreventie zijn de tarieven onderhandelbaar.
Meer informatie? Mail: info@lonnekeslevensdans.nl

Lonneke’s Levensdans
kvk-nummer: 81167784
btw-nummer: NL003537907B33* Lonneke’s Levensdans is op dit moment niet BTW-plichtig

Impressie ervaring

Tweede Kamerverkiezingen: korte toelichting bij een stelling (2.000 mensen)

NOS-journaal, eigen bijdrage lithium

Zeer verschillende interviews in lokale en landelijke dag/week/maandbladen

Diverse interviews rondom 18 juli 2019 en publicatie ‘Dansen’

Billboard promotiecampagnes rond inclusie

Beeld psychiatrie voor oa campagne Meedoen met een Handicap

Diagnosegerichte voorlichtingen samen met een ‘professional’ van Rivierduinen, deels terug te kijken via YouTube

Verschillende conferenties inleidend praatje, allen rondom inclusie (500-1.000 mensen)

Diagnosegerichte gastlessen tweedejaars studenten Social Work Hogeschool Leiden

Levend boek (laagdrempelig één-op-één in gesprek gaan met mensen over specifieke diagnose)

Introductiecollege blok over psychosociale problemen voor eerstejaars Social Work Hogeschool Leiden

Tea for To (Levend boek, maar dan voor kleine groepjes)

gastlessen diverse MBO-instellingen en opleidingen

Gesprek met minister Klink

Nog te ontwikkelen: gastles voor jongeren (middelbare school/MBO) rondom mentale weerbaarheid. Er wordt nu veel geleerd hoe het niet moet (verslaving, agressie, burn-out, depressie, er worden veel gastlessen over gegeven), maar niet hoe wel. Je grenzen en kwetsbaarheden kennen, en vooral, weten wat op dat moment helpend is, hoe je ervoor zorg dat als het even slecht gaat je toch blijft balanceren, zijn vaardigheden die je de rest van je leven gaan helpen. In 1 korte, interactieve en destigmatiserende gastles vertel ik hoe deze vaardigheden mij zelfs bij ernstige psychische problemen helpen (de kapstok die leerlingen nog lang zullen onthouden) en we onderzoeken wat bij de leerlingen helpt. Maar natuurlijk komt ook aan bod dat het soms niet werkt en je dan zonder schaamte hulp mag zoeken. Een goede start voor het verder uitbouwen tijdens de mentorlessen.