Sociale contacten

Ik ben niet bang. Nou ja, een beetje dan. Ik ben bang voor... .de invloed van Fleur Agema op ons zorgstelsel. Ik ben bang dat ik nooit meer kan kamperen. Ik ben bang om ter hoogte van landgoed De Horsten een lekke band te krijgen en een pokkeneind te moeten lopen naar de dichtstbijzijnde fietsenmaker.… Read More »

Herstel

Iedere lezing is uniek en afgestemd op de doelgroep en opdrachtgever. Toch komen sommige plaatjes die ik heb gemaakt regelmatig terug. Dit is er daar eentje van. Aan de hand van dit plaatje leg ik uit hoe belangrijk het is om oog te hebben voor alle drie de soorten herstel Ze kunnen niet onder elkaar.… Read More »

Leegte

Veel mensen denken dat een depressie gaat over verdriet en pijn. Maar het gaat om de afwezigheid van alles. Als ik de tip krijg dat ik gewoon positief moet denken en gewoon gezond moet eten om uit mijn depressie te komen – want dat hielp de tipgever destijds briljant tegen een depressie- dan denk ik… Read More »

Rapid-Cycling

Het aller moeilijkste aan ultra rapid cycling bipolaire stoornis, vond ik dat als ik eenmaal gewend was aan een episode en ik de juiste coping uit mijn kast met coping technieken had getrokken, de volgende episode zich al aandiende en ik weer moest wennen aan een andere episode waar andere coping voor nodig was. Ik… Read More »