De wind en de Rook

De wind speelt met de rook. De wind heeft er geen grip op. Hij speelt alleen. Het is witte rook, restwarmte van een verwarmingsapparaat. De rook is niet alleen wit, maar ook dun en dwarrelt boven het dak. De wind speelt, domineert, verandert. De wind krijgt geen grip. De wind vertelt op deze manier alleen dat hij waait, dat hij waait uit een bepaalde hoek, dat hij turbulent is. De rook is alleen een verzichtering van de wind. Zonder de wind bestaat de rook ook. Zonder de rook bestaat de wind ook. Zonder rook is wind niet zichtbaar. Zonder wind is rook slechts een pluim.
Samen kunnen ze spelen. Samen zijn ze het bewijs van hun bestaan.
De rook dwarrelt, danst. De wind speelt. Uit welke hoek dan ook.
De wind is. De rook is. De wind zal zijn. De rook ook.

Tot het verwarmingsapparaat stuk gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *